Marian van Well - Philipse

Therapie & Coaching

Coaching

Bij coaching staat niet het probleem centraal maar de gewenste
oplossingen of het gewenste doel en is hiermee toekomstgericht.
Door mijn oplossingsgerichte aanpak help ik je de zaken te ordenen.
Daarnaast reik ik interventies aan zodat het mogelijk wordt voor je om:
- je probleem op te lossen of te hanteren
- antwoorden op vragen te vinden
- kennis en vaardigheden te ontwikkelen
- inzichten te ontwikkelen
- ongebruikte mogelijkheden te benutten.

Je leert je eigen persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen
verder te verkennen en te benutten

Therapie

Sommige vragen of klachten zijn niet gemakkelijk op te lossen.
Bij therapie, anders dan bij coaching, wordt de vraag verder en dieper onderzocht.
Zo komen meer oorzaken naar voren en wordt er meer aandacht besteed aan het onderzoeken en
verwerken van ervaringen uit het verleden.

Door geïntegreerd te werken vanuit verschillende theoretische kaders met een combinatie van
verschillende methodes wordt je begeleidt op een cliëntgerichte manier.
Afhankelijk van je klacht en persoonlijkheid worden de verschillende methodes aangereikt.
Ook voor therapie geldt dat de vorm van begeleiding gericht is op:
- je probleem te kunnen hanteren of voor je problemen oplossingen vindt
- antwoorden op vragen vindt
- kennis en vaardigheden ontwikkelt
- inzichten ontwikkelt
- ongebruikte mogelijkheden leert benutten

Daarnaast onderscheidt therapie zich van coaching doordat deze ook gericht is op:
- ontwikkelen van inzichten uit het verleden
- verwerken van traumatische ervaringen uit het verleden.

Ook tijdens therapie wordt de oplossingsgerichte benadering ingezet. Door wat langer
stil te staan bij de klacht zelf of terug te gaan naar het verleden zul je andere inzichten
krijgen en problemen kunnen verwerken. Hierdoor wordt het mogelijk om je klacht op een andere
manier te benaderen. Je krijgt meer ruimte voor persoonlijke groei.

Tijdens de intake wordt het doel van het traject besproken.
In samenspraak, afgestemd op je voorkeur en je doelen, wordt er een plan van aanpak opgesteld.
Het komen tot een voor jou gewenste verandering staat centraal.

Methodes die gebruikt kunnen worden bij coaching en therapie zijn hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie,
RET, Mindfulness, EMDR, NLP en innerchild en lichaamsgerichte hypnotherapie.