Marian van Well - Philipse

Maak je zelf je weg of is je weg je gegeven?

Jesta is de naam van mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding op
gebieden van verliesverwerking, zelfvertrouwen, angsten, vitaliteit,
lichamelijke klachten, relaties, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Iedereen kan vragen, problemen of belemmeringen hebben. Dit kan
je verdrietig, somber, onzeker of misschien juist opstandig maken.
Om dan de juiste balans opnieuw te vinden is het belangrijk om je
persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen te benutten.
Soms heb je daar hulp bij nodig.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen oplossingen heeft tot het
vinden van persoonlijke kracht. Door deze oplossingsgerichte
benadering ligt de focus op het nastreven van kortdurende
trajecten. Bij mijn begeleiding staat niet het probleem centraal
maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding is
geintegreerd gebruik maken van verschillende methodes die bij jou
passen omdat ieder mens uniek is.

Methodes die gebruikt kunnen worden zijn:

RET

Rationele Emotieve Therapie is een methode die ongewenst gedrag of ongewenste emoties ombuigt naar effectiever gedrag en emoties.
RET is een cognitieve methode oftewel een rationele benadering, die zich richt op de bewuste denkprocessen in het hier en nu.
Je gedachten hebben een grote invloed op het effect dat je creëert. Door in voorkomende situaties de belemmerende gedachten te leren veranderen in gedachten die stimulerend zijn kun je jezelf aansturen zowel emotioneel als gedragsmatig.
Bij RET worden ideeën altijd getoetst aan de feitelijke realiteit. Uit deze toetsingen blijkt dat niet alle negatieve overtuigingen ongegrond zijn.
RET focust op gedachten die wel irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een sterk dwingend karakter hebben en waarin het moeten sterk vertegenwoordigd wordt. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, dan zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken.
Het doel van RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren, wat bevrijdend werkt.

Hypnotherapie
Mindfulness
NLP
Innerchild
EMDR
Lichaamsgerichte hypnotherapie