Marian van Well - Philipse

Maak je zelf je weg of is je weg je gegeven?

Jesta is de naam van mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding op
gebieden van verliesverwerking, zelfvertrouwen, angsten, vitaliteit,
lichamelijke klachten, relaties, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Iedereen kan vragen, problemen of belemmeringen hebben. Dit kan
je verdrietig, somber, onzeker of misschien juist opstandig maken.
Om dan de juiste balans opnieuw te vinden is het belangrijk om je
persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen te benutten.
Soms heb je daar hulp bij nodig.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen oplossingen heeft tot het
vinden van persoonlijke kracht. Door deze oplossingsgerichte
benadering ligt de focus op het nastreven van kortdurende
trajecten. Bij mijn begeleiding staat niet het probleem centraal
maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding is
geintegreerd gebruik maken van verschillende methodes die bij jou
passen omdat ieder mens uniek is.

Methodes die gebruikt kunnen worden zijn:

NLP

NLP betekent Neuro-Linguïstisch Programmeren anders gezegd het programmeren van je hersenen met taal.
- Neuro staat voor de fundamentele gedachte dat alle gedrag voortkomt uit de neurologische processen rond zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en voelen. We ervaren de wereld via onze vijf zintuigen: we maken een zinvol geheel van de informatie die binnenkomt en op grond daarvan handelen we. Geest en lichaam vormen bij de mens een onverbrekelijke eenheid.
- Linguïstisch wijst erop dat we gebruik maken van taal om onze gedachten en ons gedrag te ordenen en met anderen te communiceren.
- Programmeren verwijst naar de keuzemogelijkheden waarover we beschikken bij het organiseren van onze gedachten en handelingen ten dienste van het bereiken van een bepaald resultaat.

NLP is een oplossing- en doelgerichte manier van denken. NLP onderzoekt je vaste patronen in denken en doen en maakt het mogelijk belemmerende overtuigingen op te sporen en te wijzigen. Ook geeft NLP je de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren, waardoor jij je effectiever leert te gedragen.

Hypnotherapie
RET
Mindfulness
Innerchild
EMDR
Lichaamsgerichte hypnotherapie