Marian van Well - Philipse

Maak je zelf je weg of is je weg je gegeven?

Jesta is de naam van mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding op
gebieden van verliesverwerking, zelfvertrouwen, angsten, vitaliteit,
lichamelijke klachten, relaties, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Iedereen kan vragen, problemen of belemmeringen hebben. Dit kan
je verdrietig, somber, onzeker of misschien juist opstandig maken.
Om dan de juiste balans opnieuw te vinden is het belangrijk om je
persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen te benutten.
Soms heb je daar hulp bij nodig.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen oplossingen heeft tot het
vinden van persoonlijke kracht. Door deze oplossingsgerichte
benadering ligt de focus op het nastreven van kortdurende
trajecten. Bij mijn begeleiding staat niet het probleem centraal
maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding is
geintegreerd gebruik maken van verschillende methodes die bij jou
passen omdat ieder mens uniek is.

Methodes die gebruikt kunnen worden zijn:

Mindfulness

Mindfulness is eigenlijk een mooi woord voor aandachtigheid of opmerkzaamheid, met je aandacht aanwezig zijn. Het is de tegenhanger van het op je automatische piloot dingen doen; dingen doen zonder dat je er bewust van bent.

We hebben allemaal een gedachten machine in ons hoofd die ons soms erg goed van dienst kan zijn, maar er zijn ook genoeg momenten dat juist deze gedachten machine ons belemmert. Hij werkt maar door en produceert de meest gekke gedachten waarin we zelfs kunnen gaan geloven. We kunnen daardoor soms geen onderscheid meer maken tussen realiteit en fictie. Als we al deze gedachten serieus nemen ontstaat er een probleem.

Bijvoorbeeld: je hebt een vergadering geleid en die verliep minder goed dan je had verwacht. De gedachten die dan kunnen zijn: ik ga af, ik faal; en je vindt ook werkelijk dat je gefaald hebt. Het gevolg is dat je uit angst voor falen een volgende vergadering vermijdt. Tijdens mindfulness wordt ingezoomd op het gegeven dat je jouw gedachten bent gaan geloven. Je wordt in het hier en nu gebracht en je kunt je gedachten aanschouwen. Niet meer en niet minder. Deze gedachten leiden niet tot handelen, ze zijn er gewoon, ze komen en ze gaan. Jij kunt ze waarnemen en accepteren voor wat ze zijn. Deze acceptatie zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat om ze los te laten, je kunt hierdoor vrijer leven.

Aandachtsbeoefening leert je meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en de sensaties in je lichaam. Hierdoor kun je vanuit rust zelf richting geven aan je leven.

Hypnotherapie
RET
NLP
Innerchild
EMDR
Lichaamsgerichte hypnotherapie