Marian van Well - Philipse

Maak je zelf je weg of is je weg je gegeven?

Jesta is de naam van mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding op
gebieden van verliesverwerking, zelfvertrouwen, angsten, vitaliteit,
lichamelijke klachten, relaties, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Iedereen kan vragen, problemen of belemmeringen hebben. Dit kan
je verdrietig, somber, onzeker of misschien juist opstandig maken.
Om dan de juiste balans opnieuw te vinden is het belangrijk om je
persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen te benutten.
Soms heb je daar hulp bij nodig.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen oplossingen heeft tot het
vinden van persoonlijke kracht. Door deze oplossingsgerichte
benadering ligt de focus op het nastreven van kortdurende
trajecten. Bij mijn begeleiding staat niet het probleem centraal
maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding is
geintegreerd gebruik maken van verschillende methodes die bij jou
passen omdat ieder mens uniek is.

Methodes die gebruikt kunnen worden zijn:

Lichaamsgerichte hypnotherapie

Binnen lichaamsgerichte hypnotherapie wordt het lichaam uitgangspunt voor een therapeutische interventie met als doel lichaamsbewustzijn te ontwikkelen.
Door middel van beweging, ademhaling of stemgebruik maak je dieper contact met je lichaam en gevoelswereld. Je gaat op zoek naar wat je lichaam je te vertellen heeft omdat je lichaam namelijk in staat is om herinneringen terug te vinden, die je geest vergeten is.
Het kan je helpen om vastgeroeste en pijnlijke blokkades door te werken, deze te plaatsen in de tijd waarin ze zijn ontstaan en de angsten die hierbij gepaard gaan onder andere te leren loslaten. Doel meer draagkracht te ontwikkelen en beter te luisteren naar je lijf dat spanning vaak eerder aangeeft dan jij je ervan bewust bent.

Door gewaarwording of bewustzijn van ieder deel van je lichaam kom je in contact met je lichaam op gevoelsfunctie. Dit noemt men zelfbesef. Veel mensen voelen een groot deel van hun lichaam niet, ze zijn zich er niet van bewust. Dit verlies aan zelfbesef betekent dat de volledige functie van gebieden verloren gaat. Door in contact te komen met je lichaam en gevoel (je eigen waarheid) en je lichaam te kennen en respecteren, ken je jezelf. Door je eigen waarheid te ontkennen of te verbergen zal je lichaam zich melden: spanningen die ontstaan als we ons anders voordoen dan we zijn, zijn zichtbaar en voelbaar. Ons lichaam liegt niet!

Hypnotherapie
RET
Mindfulness
NLP
Innerchild
EMDR