Marian van Well - Philipse

Maak je zelf je weg of is je weg je gegeven?

Jesta is de naam van mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding op
gebieden van verliesverwerking, zelfvertrouwen, angsten, vitaliteit,
lichamelijke klachten, relaties, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Iedereen kan vragen, problemen of belemmeringen hebben. Dit kan
je verdrietig, somber, onzeker of misschien juist opstandig maken.
Om dan de juiste balans opnieuw te vinden is het belangrijk om je
persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen te benutten.
Soms heb je daar hulp bij nodig.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen oplossingen heeft tot het
vinden van persoonlijke kracht. Door deze oplossingsgerichte
benadering ligt de focus op het nastreven van kortdurende
trajecten. Bij mijn begeleiding staat niet het probleem centraal
maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding is
geintegreerd gebruik maken van verschillende methodes die bij jou
passen omdat ieder mens uniek is.

Methodes die gebruikt kunnen worden zijn:

Innerchild

Als je geblokkeerd wordt in het dagelijks functioneren, kan dat veroorzaakt worden door aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd. Zo vormen zich op vroege leeftijd overtuigingen en trek je bepaalde conclusies over jezelf en de omgeving. Sommige van deze conclusies hebben op latere leeftijd een beperkend en belemmerend effect op je persoonlijke ontwikkeling. Vaak is het herkennen van deze overtuigingen voldoende om te kunnen veranderen.

Echter soms ook niet.
Als gebeurtenissen uit je kindertijd niet volledig verwerkt zijn krijgen deze een emotionele lading die opgeroepen wordt bij dagelijkse gebeurtenissen. Jouw innerlijk kind in jou als mens reageert op de manier die is aangeleerd in je kindertijd. Daardoor wordt iedere keer opnieuw hetzelfde kindgedrag vertoond en volgehouden met de zelfde bijbehorende emoties. De conclusies die je toen hebt genomen, gelden in de tegenwoordige situatie nog steeds voor je innerlijk kind in jou als mens.

Innerchild therapie zorgt ervoor dat overtuigingen en besluiten, gemaakt op jonge leeftijd achterhaald kunnen worden en dat de emoties uit die kindertijd verwerkt worden. De gebeurtenis uit het verleden zelf zal niet veranderen maar de beleving van deze vroegere gebeurtenis wel. Hierdoor krijg je meer ruimte voor anders denken en handelen.

Hypnotherapie
RET
Mindfulness
NLP
EMDR
Lichaamsgerichte hypnotherapie