Marian van Well - Philipse

Maak je zelf je weg of is je weg je gegeven?

Jesta is de naam van mijn praktijk voor persoonlijke begeleiding op
gebieden van verliesverwerking, zelfvertrouwen, angsten, vitaliteit,
lichamelijke klachten, relaties, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Iedereen kan vragen, problemen of belemmeringen hebben. Dit kan
je verdrietig, somber, onzeker of misschien juist opstandig maken.
Om dan de juiste balans opnieuw te vinden is het belangrijk om je
persoonlijke kracht en probleemoplossend vermogen te benutten.
Soms heb je daar hulp bij nodig.

Mijn visie is dat ieder mens zijn eigen oplossingen heeft tot het
vinden van persoonlijke kracht. Door deze oplossingsgerichte
benadering ligt de focus op het nastreven van kortdurende
trajecten. Bij mijn begeleiding staat niet het probleem centraal
maar de gewenste verandering. De basis voor deze begeleiding is
geintegreerd gebruik maken van verschillende methodes die bij jou
passen omdat ieder mens uniek is.

Methodes die gebruikt kunnen worden zijn:

Hypnotherapie

Wat is hypnose?
Trance is een alledaags verschijnsel, een toestand die iedereen kent. Denk aan; Helemaal opgaan in een boek of een spannende film waardoor je de omgeving vergeet. Over het algemeen geeft dit een prettig gevoel.

Trance kan ook opgewekt worden en dan spreken we over hypnose. Deze hypnotische trance kan worden omschreven als een toestand van alerte rust. Gedachten en gevoelens uit het dagelijkse leven zijn wat meer naar de achtergrond geschoven waardoor jij je meer kan richten op de innerlijke processen. In trance slaap je niet en je verliest je zelfbewustzijn niet. Op elk moment kan de trance worden onderbroken.

Wat gebeurt er met bij hypnotherapie?
Hypnose op zich is geen therapie maar een hulpmiddel. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt om doelen te bereiken. Binnen de hypnotherapie wordt veel belang gehecht aan onbewuste processen. Deze worden aangeboord in trance, een ontspannen toestand, waarbij we contact maken met het onderbewuste. In trance wordt het denken losgelaten en kan er contact gemaakt worden met diepere gevoelslagen, waardoor je inzicht krijgt in datgene wat zich bij jou innerlijk op onbewust niveau afspeelt. Dit geeft ruimte om zelf op een andere manier naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen te zoeken. Men noemt dit ook wel hulpbronnen. Onder hulpbronnen wordt verstaan vaardigheden, ervaringen, gemoedstoestanden, gedragspatronen en inzichten die je al beschikbaar hebt. Een belangrijk uitgangspunt bij hypnotherapie is dat iedereen over hulpbronnen beschikt en daar (weer) kan leren gebruik van te maken.

RET
Mindfulness
NLP
Innerchild
EMDR
Lichaamsgerichte hypnotherapie